Galina Vishnevskaya / Mstislav Rostropovich - Rachmaninov/Glinka: Songs

Galina Vishnevskaya / Mstislav Rostropovich - Rachmaninov/Glinka: Songs

Galina Vishnevskaya, Mstislav Rostropovich

Dauer
45 Min