Chopin: 10 Mazurkas; Prélude Op.45; Ballade Op.23; Scherzo Op.31

Chopin: 10 Mazurkas; Prélude Op.45; Ballade Op.23; Scherzo Op.31

Arturo Benedetti Michelangeli

Dauer
55 Min

Frédéric Chopin

Mazurka No. 45 in G Minor, Op. 67 No. 2

Frédéric Chopin

Mazurka No. 34 in C Major, Op. 56 No. 2

Frédéric Chopin

Mazurka No. 47 in A Minor, Op. 67 No. 4

Frédéric Chopin

Mazurka No. 49 in A Minor, Op. 68 No. 2

Frédéric Chopin

Mazurka No. 48 in C Major, Op. 68 No. 1

Frédéric Chopin

Mazurka No. 22 in G-Sharp Minor, Op. 33 No. 1

Frédéric Chopin

Mazurka No. 20 in D-Flat Major, Op. 30 No. 3

Frédéric Chopin

Mazurka No. 19 in B Minor, Op. 30 No. 2

Frédéric Chopin

Mazurka No. 25 in B Minor, Op. 33 No. 4

Frédéric Chopin

Mazurka No. 51 in F Minor, Op. 68 No. 4

Frédéric Chopin

Prélude in C-Sharp Minor, Op. 45

Frédéric Chopin

Scherzo No. 2 in B-Flat Minor, Op. 31