On Stravinsky and Stokowski
FREEInterview

On Stravinsky and Stokowski

Yannick Nézet-Séguin

Production Date: 20/07/2013
5 Min
Ensemble
The Philadelphia Orchestra
Conductor
Yannick Nézet-Séguin